Meeting in CFA3: Risk stratified postoperative recurrence surveillance

Risk stratified postoperative recurrence surveillance
Meeting for students, researchers an doctors interested in CFA3

 

 

Program for the meeting:

Mål for studierne i CFA3 – hvordan adskiller CFA3 sig fra de andre CFAer?
Lars Dyrskjøt Andersen

 Oversigt over studier der er indrapporteret til CFA3
Kåre Gotschalck

Gennemgang af CFA3 studier. 15 minutter pr studie – baggrund, formål, redegørelse for hvordan det passer ind, hvordan kan centeret understøtte/hjælpe med at styrke studiet
De studieansvarlige

 Ønsker til nye studier i regi af DCCC centeret som passer ind i CFA3

Diskussion – ansøgning om midler fra centeret i 2020 til CFA3 studier

Formålet med mødet:

  • at få overblik over, hvem der har interesse indenfor CFA3
  • at få overblik over, hvilke aktiviteter der allerede er i gang, er på vej, eller er i planlægningsfasen
  • at få afklaret interessen for at søge ctDNA forskningscentret om midler til CFA3 relaterede projekter
  • at præsentere, gennemgå og diskutere projekterne mhp at skærpe dem inden ansøgningsdeadline (23. oktober 2020)