Meeting in the Steering Commitee

Steering commitee Meeting

Time: 20 August, 2020. at 16.00-17.00
Referat af styregruppemøde

Dagsorden:
1. Ny procedurer for ansøgning og vurdering af ansøgninger i DCCC ctDNA forskningscenteret.
2. Orientering
2.1) Center-arrangementer
2.2) Plan for Kræftens Bekæmpelses midt- og slut-evaluering af DCCC ctDNA forskningscenteret
3) Opdateringer om center-aktiviteter:
4) Advisory Board

Registrering af deltagere
Mindst 15 af styregruppens 30 medlemmer skal være til stede, for at styregruppen er beslutningsdygtig.
Til stede ved mødet er 17 medlemmer af styregruppen:
Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling Sygehus lillebælt, Vejle, Claus L. Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling AUH, Henrik Ditzel, Onkologi, OUH og Molekylær Medicin, SDU OUH og SDU, Henrik Krarup, Molekylær Diagnostik AAUH Jørgen B. Jensen, Urinvejskirurgi AUH, Julia Johansen, Onkologisk afd Herlev Hospital, Kåre A. Gotschalck, Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers, Karen-Lise Spindler, Kræftafdelingen AUH, Lars Dyrskjøt, Molekylær Medicinsk Afdeling AUH, Liza Sopina, DaCHE - Danish Center for Health Economic SDU, Malene Frank, Onkologisk og lungemedicinsk SUH, Næstved, Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik Riget, Olga Østrup, Center for Genomisk Medicin Riget, Rikke F. Andersen, Biokemi og Immunologi Sygehus lillebælt, Vejle, Stine Karlsen, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme AUH, Uffe Schou Løve, Mave- og tarm kirurgisk afdeling Regionshospitalet Viborg, Stig Egil Bojesen, Kliniske Biokemisk Afdeling på HerlevMødeleder
Lars Dyrskjøt Andersen, formand for styregruppen
Referant Iben Boutrup Kongsfelt, DCCC ctDNA center, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Desuden var tilstede: Mads Heilskov Rasmussen, som præsenterede NI2 aktiviteter

Godkendelse af dagsorden
Ingen indvendinger, dagsorden godkendes.

1. Ny procedurer for ansøgning og vurdering af ansøgninger i DCCC ctDNA forskningscenteret
Lars gennemgik foreslået ny procedure (Findes her)

Kommentarer:Ved den nye vurderingsprocedure får hele styregruppen mulighed for at gennemlæse ansøgningerne inden der stemmes om godkendelse af indstillingerne fra forretningsudvalget. Ansøgningerne er fortrolige, og må ikke deles uden for styregruppen. Vurdering af ansøgningerne og indstilling til støtte ligger stadig ved forretningsudvalget.Den nye procedure indføres for at skabe større gennemsigtighed i centerets arbejde.Det noteres at de skriftlige evalueringer af projekterne, som forretningsudvalget laver i forbindelse med indstilling til støtte, kun deles for de projekter, der indstilles til midler.Den nye procedure godkendes:16 medlemmer stemmer for 1 afstår fra at stemme

2. Orientering
2.1) Center-arrangementer
Den officielle åbning er grundet corona-restriktioner flyttet til 24. februar
Årsmødet afholdes d. 16.-17. november (Bliver vi nødt til at aflyse, er en backup dato sat d. 29.-30. marts
Region Midt ansatte må gerne deltage i arrangementet (som det ser ud i august)Planen er at afholde mødet i november, men vi laver en backupplan med en dato i Marts
Indhold: Fagligt symposium (ingen internationale speakers nu grundet corona), poster session og workshop med oplæg fra NI'erne samt styregruppemøde med stillingtagen til uddeling af midler.
Arrangementskomite: Hvem vil være med? Kontakt Claus (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hvis du vil hjælpe med at arrangere.
Der skal findes speakers, organiseres posterpræsentation og organiseres NI workshops.
2.2) Plan for Kræftens Bekæmpelses midt- og slut-evaluering af DCCC ctDNA forskningscenteret
Der gøres opmærksom på, at der er mistet en del tid grundet corona og at der kan blive behov for en forlængelse.

3) Opdateringer om centeraktiviteter:
Ansøgninger indsendt i foråret 2020 fra ctDNA centeretIndsendt mere end 19 ansøgninger til bl.a. eget kald, KB hovedansøgning, NNF Investigator initiated clinical trials, Sygesikring Danmark, KnækCancer
Dækker alle CFAer og 13 forskellige kræftformer. Der er givet flere bevillinger og mange afventer endnu svar
Aktiviteter i centerets Clinical Focus Areas (1-5): På trods af covid-19 har der været en del aktivitet, og afholdt et eller flere møder i de fleste CFA’er.
Aktiviteter i centerets National Infrastrukturer (NI1-5)
NI1: Best practice for liquid biopsy collection and preanalytical processing (Rikke Fredslund Andersen og Estrid Høgdall): NI1-3 har sendt spørgeskema rundt for at klarlægge hvilke metoder de forskellige laboratorier bruger. Dette skal danne grundlag for hvor NI’erne tager fat.
NI2: Methods for ctDNA detection (Mads Heilskov Rasmussen og Niels Palisgaard): Målet for NI2 er at højne den fælles kvalitet for ctDNA analyser – vi vil gerne lave nationale standarder for ctDNAanalyser dækkende fra det præ-analytiske (NI1) helt til bioinformatikske analyser (NI3). Vi vurderer ikke hvad folk gør, men vil gerne vide hvor vi bør holde fokus. Vi vil gerne lave noget standardmateriale, men det kan først ske når det vides hvad de enkelte laboratorier arbejder med. Desuden vil der laves kliniske kohorter på tværs af centerets fokus.
NI3: Bioinformatic procedures and algorithms for analysis and calling of ctDNA (Lasse Maretty og Filipe Garrett Vieira) Bioinformatisk analyser. En ph.d. studerende, som skal arbejde på data fra NI1 og NI2 forventes at starte i 2021.
NI4: Health economics (Liza Sopina og Jes Søgaard): 2 workshops er planlagt og afholdes 25. marts 2021 samt september 2021på SDU. 20 en-til-en online sessioner er tilgængelige og bookes her: book
NI5: Education (Claus Lindbjerg Andersen og Morten Mau-Sørensen)

  • phd kursus om ctDNA er udviklet og planlagt til afholdelse d. 19-20 maj 2021, tilmelding meldes ud til netværket når de sidste godkendelser er på plads.
  • Årsmøde forventes afholdt i november.
  • Den officielle åbning er udskudt til 24. februar 2021.
  • Center Hjemmeside: findes på ctdna.dk – her kan du finde information om centeret, og centerets projekter, samt få delt dine resultater.
  • Centerets twitter konto: @ctDNADK Her kan du følge nyhedsstrømmen fra centeret

4) Advisory Board
Beslutning om sammensætning af advisory board samt boardets rolle i centeret udskydes til næste styregruppemøde (i forbindelse med årsmødet). I advisory boardet skal være patientrepræsentation, desuden er Lægefaglig direktør Claus Thomsen (AUH) og Mef Nilbert (KB) inviteret.

Forslag til relevante repræsentanter samt advisory boardets rolle diskuteres videre på årsmødet.

Evt.:Deadline for DCCC netværksmidler d. 7. september kan søge 200.000 til forberedende arbejde og netværksmidler. (https://www.dccc.dk/sog-stotte/)