Meeting in the Steering Commitee

Steering commitee Meeting

Time: 20 August, 2020. at 16.00-17.00
Referat af styregruppemøde

Dagsorden:
1. Ny procedurer for ansøgning og vurdering af ansøgninger i DCCC ctDNA forskningscenteret.
2. Orientering
2.1) Center-arrangementer
2.2) Plan for Kræftens Bekæmpelses midt- og slut-evaluering af DCCC ctDNA forskningscenteret
3) Opdateringer om center-aktiviteter:
4) Advisory Board

Registrering af deltagere
Mindst 15 af styregruppens 30 medlemmer skal være til stede, for at styregruppen er beslutningsdygtig.
Til stede ved mødet er 17 medlemmer af styregruppen:
Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling Sygehus lillebælt, Vejle, Claus L. Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling AUH, Henrik Ditzel, Onkologi, OUH og Molekylær Medicin, SDU OUH og SDU, Henrik Krarup, Molekylær Diagnostik AAUH Jørgen B. Jensen, Urinvejskirurgi AUH, Julia Johansen, Onkologisk afd Herlev Hospital, Kåre A. Gotschalck, Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers, Karen-Lise Spindler, Kræftafdelingen AUH, Lars Dyrskjøt, Molekylær Medicinsk Afdeling AUH, Liza Sopina, DaCHE - Danish Center for Health Economic SDU, Malene Frank, Onkologisk og lungemedicinsk SUH, Næstved, Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik Riget, Olga Østrup, Center for Genomisk Medicin Riget, Rikke F. Andersen, Biokemi og Immunologi Sygehus lillebælt, Vejle, Stine Karlsen, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme AUH, Uffe Schou Løve, Mave- og tarm kirurgisk afdeling Regionshospitalet Viborg, Stig Egil Bojesen, Kliniske Biokemisk Afdeling på HerlevMødeleder
Lars Dyrskjøt Andersen, formand for styregruppen
Referant Iben Boutrup Kongsfelt, DCCC ctDNA center, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Desuden var tilstede: Mads Heilskov Rasmussen, som præsenterede NI2 aktiviteter

Godkendelse af dagsorden
Ingen indvendinger, dagsorden godkendes.

1. Ny procedurer for ansøgning og vurdering af ansøgninger i DCCC ctDNA forskningscenteret
Lars gennemgik foreslået ny procedure (Findes her)

Kommentarer:Ved den nye vurderingsprocedure får hele styregruppen mulighed for at gennemlæse ansøgningerne inden der stemmes om godkendelse af indstillingerne fra forretningsudvalget. Ansøgningerne er fortrolige, og må ikke deles uden for styregruppen. Vurdering af ansøgningerne og indstilling til støtte ligger stadig ved forretningsudvalget.Den nye procedure indføres for at skabe større gennemsigtighed i centerets arbejde.Det noteres at de skriftlige evalueringer af projekterne, som forretningsudvalget laver i forbindelse med indstilling til støtte, kun deles for de projekter, der indstilles til midler.Den nye procedure godkendes:16 medlemmer stemmer for 1 afstår fra at stemme

2. Orientering
2.1) Center-arrangementer
Den officielle åbning er grundet corona-restriktioner flyttet til 24. februar
Årsmødet afholdes d. 16.-17. november (Bliver vi nødt til at aflyse, er en backup dato sat d. 29.-30. marts
Region Midt ansatte må gerne deltage i arrangementet (som det ser ud i august)Planen er at afholde mødet i november, men vi laver en backupplan med en dato i Marts
Indhold: Fagligt symposium (ingen internationale speakers nu grundet corona), poster session og workshop med oplæg fra NI'erne samt styregruppemøde med stillingtagen til uddeling af midler.
Arrangementskomite: Hvem vil være med? Kontakt Claus (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hvis du vil hjælpe med at arrangere.
Der skal findes speakers, organiseres posterpræsentation og organiseres NI workshops.
2.2) Plan for Kræftens Bekæmpelses midt- og slut-evaluering af DCCC ctDNA forskningscenteret
Der gøres opmærksom på, at der er mistet en del tid grundet corona og at der kan blive behov for en forlængelse.

3) Opdateringer om centeraktiviteter:
Ansøgninger indsendt i foråret 2020 fra ctDNA centeretIndsendt mere end 19 ansøgninger til bl.a. eget kald, KB hovedansøgning, NNF Investigator initiated clinical trials, Sygesikring Danmark, KnækCancer
Dækker alle CFAer og 13 forskellige kræftformer. Der er givet flere bevillinger og mange afventer endnu svar
Aktiviteter i centerets Clinical Focus Areas (1-5): På trods af covid-19 har der været en del aktivitet, og afholdt et eller flere møder i de fleste CFA’er.
Aktiviteter i centerets National Infrastrukturer (NI1-5)
NI1: Best practice for liquid biopsy collection and preanalytical processing (Rikke Fredslund Andersen og Estrid Høgdall): NI1-3 har sendt spørgeskema rundt for at klarlægge hvilke metoder de forskellige laboratorier bruger. Dette skal danne grundlag for hvor NI’erne tager fat.
NI2: Methods for ctDNA detection (Mads Heilskov Rasmussen og Niels Palisgaard): Målet for NI2 er at højne den fælles kvalitet for ctDNA analyser – vi vil gerne lave nationale standarder for ctDNAanalyser dækkende fra det præ-analytiske (NI1) helt til bioinformatikske analyser (NI3). Vi vurderer ikke hvad folk gør, men vil gerne vide hvor vi bør holde fokus. Vi vil gerne lave noget standardmateriale, men det kan først ske når det vides hvad de enkelte laboratorier arbejder med. Desuden vil der laves kliniske kohorter på tværs af centerets fokus.
NI3: Bioinformatic procedures and algorithms for analysis and calling of ctDNA (Lasse Maretty og Filipe Garrett Vieira) Bioinformatisk analyser. En ph.d. studerende, som skal arbejde på data fra NI1 og NI2 forventes at starte i 2021.
NI4: Health economics (Liza Sopina og Jes Søgaard): 2 workshops er planlagt og afholdes 25. marts 2021 samt september 2021på SDU. 20 en-til-en online sessioner er tilgængelige og bookes her: book
NI5: Education (Claus Lindbjerg Andersen og Morten Mau-Sørensen)

 • phd kursus om ctDNA er udviklet og planlagt til afholdelse d. 19-20 maj 2021, tilmelding meldes ud til netværket når de sidste godkendelser er på plads.
 • Årsmøde forventes afholdt i november.
 • Den officielle åbning er udskudt til 24. februar 2021.
 • Center Hjemmeside: findes på ctdna.dk – her kan du finde information om centeret, og centerets projekter, samt få delt dine resultater.
 • Centerets twitter konto: @ctDNADK Her kan du følge nyhedsstrømmen fra centeret

4) Advisory Board
Beslutning om sammensætning af advisory board samt boardets rolle i centeret udskydes til næste styregruppemøde (i forbindelse med årsmødet). I advisory boardet skal være patientrepræsentation, desuden er Lægefaglig direktør Claus Thomsen (AUH) og Mef Nilbert (KB) inviteret.

Forslag til relevante repræsentanter samt advisory boardets rolle diskuteres videre på årsmødet.

Evt.:Deadline for DCCC netværksmidler d. 7. september kan søge 200.000 til forberedende arbejde og netværksmidler. (https://www.dccc.dk/sog-stotte/)

 • Health Economic Consultation

  As part of the national DCCC ctDNA research center all memebers have access to health economic guidance. You can book a session directly with Liza Sopina (https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/lsopina)and you can have a discussion on how health economics are incoorporated in your project. Liza is available between 10:00 and 13:00. Other times/dates can also be arranged, please contact Liza (lsopina@health.sdu.dk) directly to book. 08 Sept 15 Sept 22 Sept 29 Sept 13 Oct 20 Oct 03 Nov Please book a 1:1 consultation if you need help with: Understanding whether economic evaluation is relevant and applicable to your study/trial Planning for and integrating economic evaluation (and relevant data collection) into your study Input into protocol or funding application Planning for a sufficient budget for economic evaluation of your trial/study Any other economic evaluation-related questions you may have! The session are online.
 • Funding application deadline

  You can apply for funding through the ctDNA center for your research project focusing on ctDNA guided intervention or development of new methods or knowledge relevant for the entire center. Deadline September 26th 2022 Find more information and the applicationform here: https://ctdna.dk/projekter/projects/apply-for-funding
 • PhD course

  The ctDNA center will host a ctDNA PhD course at Sandbjerg on May 22 - 23 2023. There are room for a maximum of 20 students. More information will follow.
 • International Symposium and Annual meeting 2022

  We look forward to welcome you to the 1st International Symposium on Circulating Tumor DNA and the Annual Meeting in the Danish National Center for Circulating Tumor DNA Guided Cancer Treatment.  Date: It will take place on the 14-15th of November 2022 November 14 2022, we will have the International Symposium with talks updating us on ctDNA research internationally November 15 2022, the Annual Meeting in the ctDNA center and the meeting in the Steering Committee will take place   Place: HUONE (Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, Copenhagen, Denmark)Please find information about arrival and parking at the bottom of this page: Arrival information   Participation: Please register here for both days: RegistrationDeadline September 30 2022Participation is free.The International Symposium is open for everyone. The Annual Meeting is primarily for members of the DCCC ctDNA center and other interested (eg. from DCCC, The Danish Cancer Society, patient representatives)   Poster and abstract: It is possible to bring a poster. During the International Symposium there will be a poster session, and at the Annual Meeting it will be possible to look around at the posters.If you bring a poster, please submit an abstract too. Among the submitted abstracts we will select a few for a 15-minute talk at the International Symposium.It is possible to register poster and upload an abstract in the registration. Poster size: max.: W.: 92 cm, H.: 138 cm   Tentative program: The tentative programs for the International Symposium and the Annual Meeting is to be found here: 1st International Symposium on Circulating Tumor DNA Annual Meeting in the Danish National Center for Circulating Tumor DNA Guided Cancer Treatment   Contact information:Anne Lærke Lorentzen, Scientific CoordinatorE-mail: anne.lorentzen@clin.au.dkPhone: +45 78 45 53 39  
 • PhD course

  The ctDNA center will host a ctDNA PhD course at Sandbjerg 3-4 May 2022. There is room for a maximum of 20 students. You can find more information and register here: https://au.phd-courses.dk/CourseCatalog/ShowCourse/823?returnUrl=https%3A%2F%2Fau.phd-courses.dk%2FCourseCatalog%2FShowCourses%2F%3Fquery%3Dctdna%26sortOrder%3DName Remember, both to register via the link and to send your motivated application to annette@au.dk - the deadline is 28 February 2022. The center will pay for accomodation for center members.
 • Meeting in the Steering Committee

  The steering committee will meet online on Thursday the 28th of April to discuss the incoming applications for funding from the center, and the assessments from the executive committee. The meeting will be online and it is possible for members of the steering committee to transfer their votes to the chairman of the steering committee (Lars Dyrskjøt Andersen)  Deadline for application for funding is the 7th of March
 • ctDNA and CTC training school

  ctDNA and CTC training school

  The COST Action CA17118 (TRANSCOLONCAN), Tracepigen, the DCCC Nation Research Center for ctDNA guided cancer, and the European Liquid Biopsy Society invite you to apply for participation in the training school for detection and analysis of circulating tumor DNA (ctDNA) and circulating tumor cells (CTC). The training school took place at Aarhus University Hospital in Denmark on March 28-30 2022. The training school invited 35 students from all over Europe to three days of lectures, networking, and a lot of discussions.Thank you to all lecturers and participants.   Download the lectures here: Lecture_1           Lecture_2           Lecture_3                     Lecture_4 Lecture_5           Lecture_6           Lecture_7                     Lecture_8 Lecture_9 part1                           Lecture_9 part2 Lecture_10 part1                         Lecture_10 part2 Lecture_10 part3                         Lecture_10 part4 Lecture_10 part5                        Lecture_11  
 • Medical Biotechnology and Drug Development

  On February 8 2022 a group of American students studying a semester abroud at University of Copenhagen, will visit the ctDNA research center at department of molecularmedicin, AUH. They will get an introduction to the center and ctDNA based intervention studies. We are looking forward to the visit!