CFA5 meeting

For alle med interesse I identificering af terapeutisk relevante targets og tracking af resistens-skabende varianter afholdes nu et nætværksmøde i regi af klinisk fokus område 5 (CFA5) i ctDNA centeret. Mødet giver mulighed for at skabe netværk med andre indenfor feltet samt forme samarbejdet indenfor CFA5. mødet afholdes online d. 27. april kl 14-16

I forbindelse med mødet ønskes oplæg om relevante studier og projekter med henblik på feedback, samarbejde, idegenerering eller hvad dit projekt har brug for. For at give alle deltagere de bedste forudsætninger for at forstå vilkårene for de enkelte projekter bedes alle, med projekter indenfor området, at udfylde dette senest d. 13. april: https://ibenkongsfelt.wufoo.com/forms/z1td7h1k04juscm/

En uge inden mødet rundsendes et overblik over studierne til alle deltagere.

Har du spørgsmål til mødet eller CFA5, kontakt venligst CFA5 ledere Karin Birkekamp-Demtröder (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)og Iben Spanggaard (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller videnskabelig koordinator for ctDNA centeret Iben Kongsfelt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Deltag online her: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62281749905

 

CFA5: Identification of therapeutically actionable targets and tracking of resistance-causing variants

1)    Velkommen og mål for studierne i CFA5
v/ Iben og Karin, CFA5 ledere  
Hvordan adskiller CFA5 sig fra de andre CFAer ?

2)    Overblik over CFA5 studier. 
præsentation af de enkelte projekter
hvilke aktiviteter er allerede i gang / er på vej / er i planlægningsfasen

Præsentation max 10 min
speed talk på 7 min , evtl. 3 min til diskussion
baggrund, formål, prøver , teknikker til mut analyse, status på projekt og fremtidsplaner 

For hvert projekt skal der laves en synopsis på 1 side (skabelon udfyldes)


Synopsis sendes til alle deltagere en uge inden mødet, alle skal have læst dem igennem inden mødet. 

I synopsis skal der tages stilling til
baggrund, formål, prøver , teknikker til analyse, status på projekt, planlagte aktiviteter, 

3)    Forslag/Ønsker/ideer til nye studier i regi af DCCC centeret som passer ind i CFA5

4)    Resumé, fokuspunkter, næste møde